Funció CDateFromUnoDate

Converteix una estructura com.sun.star.util.Data de l'UNO a un valor de data.

Sintaxi:


CDateFromUnoDate(aDate)

Valor de retorn:

Data

Paràmetres:

unaData: la data a convertir

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!