Funció WeekDay (BASIC)

Torna el número corresponent al dia de la setmana representat per un número de data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Sintaxi:


DiaSetmana (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres :

Nombre: Expressió d'enter que conté el número de data de sèrie que s'utilitza per calcular el dia de la setmana (1-7).

A l'exemple següent es determina el dia de la setmana amb la funció WeekDay que introduïu una data.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Torna i mostra el dia de la setmana
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Diumenge"
    Case 2
      sDay="Dilluns"
    Case 3
      sDay="Dimarts"
    Case 4
      sDay="Dimecres"
    Case 5
      sDay="Dijous"
    Case 6
      sDay="Divendres"
    Case 7
      sDay="Dissabte"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"Hui és"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!