Funció Month

Torna el mes d'un any des d'una data de sèrie que es genera amb les funcions DateSerial o DateValue.

Sintaxi:


Month (Number)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que conté el número de data de sèrie que s'utilitza per determinar el mes de l'any.

Esta funció és la contrària de la funció DateSerial. Torna el mes de l'any que correspon a la data de sèrie que es genera amb DateSerial o amb DateValue. Per exemple, l'expressió


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

torna el valor 12.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"El mes actual"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!