Funci贸 DateSerial

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Sintaxi:


DateSerial (any, mes, dia)

Valor de retorn:

Data

Par脿metres :

Any: Expressi贸 d'enter que indica un any. Tots els valors entre 0 i 99 s'interpreten com els anys 1900-1999. Per als anys que cauen fora d'este interval, heu d'introduir els quatre d铆gits.

Mes: Expressi贸 d'enter que indica el mes de l'any especificat. L'interval acceptat inclou de l'1 al 12.

Dia: expressi贸 d'enter que indica el dia del mes especificat. L'interval acceptat 茅s de l'1 al 31. No es retorna cap error si introdu茂u un dia no existent per a un mes de menys de 31 dies.

La funci贸 DateSerial torna el nombre de dies entre el 30 de desembre de 1899 i la data determinada. Podeu utilitzar esta funci贸 per calcular la difer猫ncia entre dues dates.

La funci贸 DateSerial torna la variant de tipus de data amb VarType 7 (Data). Internament, este valor s'emmagatzema com a valor doble, perqu猫 quan la data determinada siga 1.1.1900, el valor tornat siga 2. Els valors negatius corresponen a dates anteriors al 30 de desembre de 1899 (no incl貌s).

Si es defineix una data que cau fora de l'interval acceptat, el LibreOffice Basic torna un missatge d'error.

Sempre que definiu la funci贸 DateValue com a cadena que cont茅 la data, la funci贸 DateSerial avalua cada un dels par脿metres (any, mes, dia) com a expressions num猫riques separades.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple :


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   Msgbox lDate ' retorna 23476
   Msgbox sDate ' retorna 04/09/1964
 End Sub

Ens cal la vostra ajuda!