Funci贸 GetAttr

Torna un patr贸 de bits que identifica el tipus de fitxer o el nom d'un volum o d'un directori.

Sintaxi:


GetAttr (Text As String)

Valor de retorn:

Enter

Par脿metres:

Text: Qualsevol expressi贸 de cadena que cont茅 una especificaci贸 de fitxer no ambigua. Tamb茅 podeu utilitzar la notaci贸 URL.

Esta funci贸 determina els atributs per a un fitxer especificat i torna el patr贸 de bit que pot ajudar-vos a identificar els atributs de fitxer seg眉ents:

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

53 No s'ha trobat el fitxer

Valor

Constant amb nom

Valor

Definici贸

ATTR_NORMAL

0

Fitxers normals.

ATTR_READONLY

1

Fitxers de nom茅s de lectura.

ATTR_HIDDEN

2

Fitxer ocult

ATTR_SYSTEM

4

Fitxer del sistema

ATTR_VOLUME

8

Retorna el nom del volum

ATTR_DIRECTORY

16

Retorna nom茅s el nom del directori.

ATTR_ARCHIVE

32

El fitxer s'ha canviat des de l'煤ltima c貌pia de seguretat (bit d'arxivament).


Si voleu saber si un bit del byte d'atribut est脿 definit, empreu el m猫tode de consulta seg眉ent:

Exemple:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Defineix la destinaci贸 per al gestor d'errors
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!