Expressió FileCopy

Copia un fitxer.

Sintaxi:


FileCopy Source As String, Destination As String

Paràmetres:

Source: Any string expression that specifies the name of the file that you want to copy. The expression can contain optional path and drive information. If you want, you can enter a path in URL notation.

Destination: Any string expression that specifies where you want to copy the source file to. The expression can contain the destination drive, the path, and file name, or the path in URL notation.

Icona de nota

Només podeu utilitzar l'expressió FileCopy per copiar els fitxers que no són oberts.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!