CurDir Function

Torna una cadena de variant que representa el camí actual de la unitat especificada.

Icona d'avís

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaxi:


CurDir [(Text As String)]

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica una unitat existent (per exemple, "C" per a la primera partició de la primera unitat de disc dur).

Si no s'especifica cap unitat o si la unitat és una cadena de longitud zero (""), CurDir torna el camí de la unitat actual. El LibreOffice Basic informa d'un error si la sintaxi de la descripció de la unitat és incorrecta, si la unitat no existeix, o si la lletra d'unitat es produeix després de la lletra definida a CONFIG.SYS amb l'expressió Lastdrive.

Esta funció no distingeix entre majúscules i minúscules.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

68 El dispositiu no està disponible

7 Memòria insuficient

51 Error intern

Exemple:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!