ChDir Statement

Canvia el directori o la unitat actuals.

Icona d'avís

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaxi:


ChDir Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que especifica el camí del directori o la unitat.

Icona de nota

Si nom√©s voleu canviar la unitat actual, introdu√Įu la lletra d'unitat seguida de dos punts.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!