Seek Statement

Defineix la posició per a l'escriptura o la lectura següent en un fitxer que es va obrir amb l'expressió Open.

Per a fitxers d'accés aleatori, l'expressió Seek defineix el nombre del registre següent al qual s'accedirà.

Per a la resta de fitxers, l'expressió Seek defineix la posició de bytes en la qual s'ha de produir l'operació següent.

Sintaxi:

Seek Statement diagram


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Paràmetres:

fileNum: The data channel number used in the Open statement.

filePos, recordNum: Position for the next writing or reading. Position can be a number between 1 and 2,147,483,647. According to the file type, the position indicates the number of the record (files in the Random mode) or the byte position (files in the Binary, Output, Append or Input mode). The first byte in a file is position 1, the second byte is position 2, and so on.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Ens cal la vostra ajuda!