Funció Lof

Torna la mida d'un fitxer obert en bytes.

Sintaxi:


Lof (FileNumber)

Valor de retorn:

Llarg

Paràmetres:

FileNumber: Qualsevol expressió numèrica que continga el nombre de fitxer que s'especifica a l'expressió Open.

Icona de consell

Per obtindre la longitud d'un fitxer que no és obert, utilitzeu la funció FileLen.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Exemple:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM ha de ser una Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Posició al principi
  Put #iNumber,, "Esta és la primera línia de text" REM Ompliu amb text
  Put #iNumber,, "Esta és la segona línia de text"
  Put #iNumber,, "Esta és la tercera línia de text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Això és una línia de text nova"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Este és el text del registre 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!