Expressió Write#

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Sintaxi:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Paràmetres :

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

Si la llista d'expressions s'omet, l'expressió Write afig una línia buida al fitxer.

Per afegir una llista d'expressions a un fitxer nou o existent, cal obrir el fitxer en mode Eixida o Afig.

Les cadenes que escriviu es col·loquen entre cometes i se separen amb comes. No cal que introduïu estos delimitadors a la llista d'expressions.

Cada expressió de Write produeix un símbol de final de línia com a última entrada.

Els nombres amb delimitadors decimals es converteixen segons la configuració regional.

Exemple :

Ens cal la vostra ajuda!