Put# Statement

Escriu un registre d'un fitxer relatiu o d'una seqüència de bytes en un fitxer binari.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sintaxi:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Paràmetres :

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Per als fitxers binaris (accés binari), la posició del byte al fitxer on voleu començar a escriure.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Nota per a fitxers relatius: Si el contingut d'esta variable no coincideix amb la longitud del registre que s'especifica a la clàusula Len de l'expressió Open, l'espai entre el final del registre que s'acaba d'escriure i el registre següent s'omple amb dades existents del fitxer al qual escriviu.

Nota per als fitxers binaris: El contingut de les variables s'escriu en la posició especificada, i la busca del fitxer s'insereix directament després de l'últim byte. No es deixa cap espai entre els registres.

Exemple :

Ens cal la vostra ajuda!