Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Sintaxi:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Paràmetres :

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Amb l'expressió Line Input#, podeu llegir cadenes d'un fitxer obert en una variable. Les variables de cadena es lligen línia a línia fins al primer salt de carro (Asc=13) o línia nova (Asc=10). Les marques de final de línia no s'inclouen a la cadena resultant.

Exemple :

Ens cal la vostra ajuda!