Funcions d'Entrada/Eixida de fitxer

Get Statement

Llig un registre d'un fitxer relatiu, o una seqüència de bytes d'un fitxer binari, en una variable.

Input# Statement

Llig les dades d'un fitxer seqüencial obert.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Escriu un registre d'un fitxer relatiu o d'una seqüència de bytes en un fitxer binari.

Expressió Write#

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Funció Loc

Torna la posició actual en un fitxer obert.

Funció Seek

Torna la posició per a l'escriptura o la lectura següent en un fitxer que es va obrir amb l'expressió open.

Funció Eof

Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer.

Funció Lof

Torna la mida d'un fitxer obert en bytes.

Ens cal la vostra ajuda!