Funció Blue

Torna el component blau del codi de color compost especificat.

Sintaxi:


Blue (Color As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres :

Color value: Long integer expression that specifies any composite color code for which to return the blue component.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the function Blue() is incompatible with VBA colors, when color from previous call to function RGB [VBA] is passed.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

tip

El diàleg del selector de color detalla els components roig verd i blau d'un codi de color compost així com la seua expressió hexadecimal.Canviar el color del text i seleccionar el color personalitzat mostra el diàleg del selector de color.


Exemple :


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!