Funcions de color

En esta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Funció Blue

Torna el component blau del codi de color compost especificat.

Funció Green

Returns the Green component of the given composite color code.

Funció Red

Returns the Red component of the specified composite color code.

Funció QBColor

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Funció RGB

Retorna un enter Long del valor del color, el qual es composa de roig, verd i blau.

Ens cal la vostra ajuda!