Funció InputBox

Mostra un indicador en un diàleg en què l'usuari pot introduir text. L'entrada s'assigna a una variable.

L'expressió InputBox és un còmode mètode d'introduir text a través d'un diàleg. Confirmeu l'entrada fent clic a D'acord o prement Retorn. L'entrada es torna com a valor de retorn de la funció. Si tanqueu el diàleg amb Cancel·la, InputBox torna a la cadena de longitud zero ("").

Sintaxi:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetre:

Msg: Expressió de cadena que es mostra com el missatge al quadre de diàleg.

Títol: Expressió de cadena que es mostra a la barra de títol del quadre de diàleg.

Per defecte: Expressió de cadena que es mostra al quadre de text com a valor per defecte si no s'introdueix cap altra entrada.

x_pos: Expressió d'enter que especifica la posició horitzontal del diàleg. La posició és una coordinada absoluta i no fa referència a la finestra de l'aplicació d'oficina.

y_pos: Expressió d'enter que especifica la posició vertical del diàleg. La posició és una coordinada absoluta i no fa referència a la finestra de l'aplicació d'oficina.

Si x_pos i y_pos s'ometen, el diàleg se centra a la pantalla. La posició s'especifica a twips.

Exemple:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Introduïu una frase:","Benvolgut usuari")
    MsgBox ( sText , 64, "Confirmació de frase")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!