Importa un diàleg

Crida un diàleg "Obri" per importar un fitxer de diàleg del BASIC.

Si el diàleg importat té un nom que ja existeix a la biblioteca, es mostrarà un quadre de missatge on podeu decidir si voleu canviar el nom del diàleg importat. En este cas, el nom del diàleg canviarà pel següent nom "automàtic" disponible, com quan es crea un diàleg nou. O bé, podeu substituir el diàleg existent pel diàleg que importeu. Si feu clic a Cancel·la, el diàleg no s'importa.

Els diàlegs poden contindre dades de localització. En importar un dialeg, és possible que es produïsquen discrepàncies en l'estat de la localització dels diàlegs.

Si la biblioteca conté llengües addicionals en comparació amb el diàleg importat, o si el diàleg importat no conté cap localització, les llengües addicionals s'afegirant sense cap notificació al diàleg importat utilitzant les cadenes de la configuració regional per defecte del diàleg.

Si el diàleg importat conté llengües addicionals en comparació amb la biblioteca o si la biblioteca no conté cap localització, es mostrarà un quadre de missatge amb els botons Afig, Omet i Cancel·la.

Icona

Importa un diàleg

Ens cal la vostra ajuda!