Pas de procediment

Executa la macro i l'atura després del procediment següent.

Podeu utilitzar esta orde juntament amb l'orde Observador per resoldre errors.

Icona

Pas del procediment

Ens cal la vostra ajuda!