Pas únic

Executa la macro i l'atura després de l'orde següent.

Podeu utilitzar esta orde juntament amb l'orde Observador per resoldre errors.

Icona

Pas únic

Ens cal la vostra ajuda!