Propietats de control i diàleg

Especifica les propietats del diàleg o del control seleccionat. Heu d'estar en mode de disseny per a poder utilitzar esta orde.

Introducció de dades al diàleg Propietats

Les combinacions de tecles següents són aplicables per introduir dades en camps de diverses línies o quadres combinats del diàleg Propietats:

Tecles

Efectes

Alt+fletxa avall

Obri un quadre combinat

Alt+fletxa amunt

Tanca un quadre combinat

Maj+Retorn

Insereix un salt de línia en camps de línies múltiples.

(UpArrow)

Va a la línia anterior.

(DownArrow)

Va a la línia següent.

Retorn

Aplica els canvis realitzats en un camp i situa el cursor al camp següent.


General

Definiu les propietats del control o del diàleg seleccionat. Les propietats disponibles depenen del tipus de control seleccionat. Les propietats següents, per tant, no estan disponibles per a tots els tipus de control.

Esdeveniments

Definiu l'assignació d'esdeveniments per al control o el diàleg seleccionat. Els esdeveniments disponibles depenen del tipus de control seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!