Gestiona els punts de ruptura

Especifica les opcions per als punts de ruptura.

Punts de ruptura

Introduïu el nombre de línia per a un punt de ruptura nou i, a continuació, feu clic a Nou.

Actiu

Activa o desactiva el punt de ruptura actual.

Recompte de passades

Especifica el nombre de bucles que cal dur a terme abans que es produïsca el punt de ruptura.

Nou

Crea un punt de ruptura al nombre de línia especificat.

Suprimeix

Suprimeix el punt de ruptura seleccionat.

Please support us!