Documenta les macros generades per esdeveniments

Aquesta secció descriu com assignar scripts a esdeveniments d'aplicació, de document o de formulari.

Podeu executar automàticament una macro quan es produeix un esdeveniment de programari especificat assignant la macro desitjada a l'esdeveniment. La taula següent proporciona un resum dels esdeveniments de document i en quin punt s'executa una macro assignada.

Esdeveniment

Una macro assignada s'executa...

rutina

Inicia l'aplicació

...després d'iniciar una aplicació del LibreOffice.

OnStartApp

Tanca l'aplicació

...abans que es finalitzi una aplicació LibreOffice.

OnCloseApp

S'ha creat el document

...Nou document creat amb Fitxer - Nou o amb la icona Nou. Tingueu en compte que aquest esdeveniment també s'activa quan s'obri l'IDE del Bàsic.

OnCreate

Document nou

...després que s'haja creat un document nou amb Fitxer ▸ Nou o amb la icona Nou.

OnNew

La càrrega del document ha finalitzat

...abans d'obrir un document amb Fitxer - Obri o amb la icona d'Obri.

OnLoadFinished

Obri el document

...després que un document s'òbriga amb Fitxer ▸ Obri o amb la icona Obri.

OnLoad

Es tancarà el document

...abans de tancar un document.

OnPrepareUnload

El document s'ha tancat

...després de tancar un document. Tingueu en compte que l'esdeveniment "Guarda el document" també es pot produir quan el document es guarda abans de tancar.

OnUnload

-sense IU-

OnLayoutFinished

S'ha creat la vista

Es mostra el document. Tingueu en compte que aquest esdeveniment també es produeix quan es duplica un document.

OnViewCreated

La vista es tancarà

S'està suprimint la disposició del document.

OnPrepareViewClosing

Vista tancada

La disposició del document es neteja abans del tancament del document.

OnViewClosed

Activa el document

...després que un document es porti al primer pla.

OnFocus

Desactiva el document

...després que un altre document es porti al primer pla.

OnUnfocus

Guarda el document

...abans que un document es guarde amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, sempre que ja s'haja especificat un nom de document.

OnSaveAs

El document s'ha guardat

...després que un document s'haja guardat amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, sempre que ja s'haja especificat un nom de document.

OnSaveDone

No s'ha pogut guardar el document

No s'ha pogut guardar el document.

OnSaveFailed

Anomena i guarda el document

...abans que un document es guarde amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i guarda, o amb Fitxer ▸ Guarda o la icona Guarda, si encara no s'ha especificat un nom de document).

OnSaveAs

El document s'ha anomenat i guardat

... després que un document s'haja guardat amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i guarda, o amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, si encara no s'ha especificat un nom de document).

OnSaveAsDone

«Guarda com a» ha fallat

No s'ha pogut guardar el document.

OnSaveAsFailed

-sense IU-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

S'està emmagatzemant o exportant una còpia del document

...abans que es guarde un document amb Fitxer - Guarda una còpia Fitxer - Exporta, Fitxer - Exporta com a PDF o les icones de Guarda.

OnCopyTo

S'ha creat una còpia del document

...després de guardar un document amb Fitxer - Guarda una còpia Fitxer - Exporta ,Fitxer - Exporta com a PDF o les icones de Guarda .

OnCopyToDone

No s'ha pogut crear una còpia del document

No s'ha pogut copiar o exportar el document.

OnCopyToFailed

Imprimeix el document

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comence el procés d'impressió real. Aquest esdeveniment es produeix per a cada còpia impresa.

OnPrint

-sense IU-

...després que la configuració de seguretat del document haja canviat.

OnModeChanged

L'estat "Modificat" ha canviat

L'estat modificat d'un document ha canviat.

OnModifyChanged

El títol del document ha canviat

Quan s'actualitza el títol del document.

OnTitleChanged

S'ha carregat un subcomponent

...després d'obrir un formulari de base de dades.

OnSubComponentOpened

S'ha tancat un subcomponent

...després que s'haja tancat un formulari de base de dades.

OnSubComponentClosed

S'ha iniciat la impressió de lletres de formulari

...abans d'imprimir cartes de formulari amb els menús Fitxer - Imprimeix o Eines - Auxiliar de combinació de correu.

OnMailMerge

S'ha acabat la impressió de lletres de formulari

després d'imprimir cartes de formulari amb els menús Fitxer - Imprimeix o Eines - Auxiliar de combinació de correu.

OnMailMergeFinished

S'ha iniciat la impressió dels camps de formulari

...abans d'imprimir camps de formulari.

OnFieldMerge

S'ha finalitzat la impressió dels camps de formulari

...després d'imprimir camps de formulari.

OnFieldMergeFinished

Canvi del recompte de pàgines

Quan canvia el recompte de pàgines.

OnPageCountChanged


note

La majoria d'esdeveniments es refereixen a documents excepte OnStartApp OnCloseApp OnCreate i OnLoadFinished que es produeixen a nivell d'aplicació. Els esdeveniments OnsubComponentOpened i OnsubComponentClosed els activen els formularis de la base de dades.


tip

Els documents del Writer estan activant aquests esdeveniments concrets: OnLayoutFinished , OnMailMerge, OnMailMergeFinished, i OnPageCountChanged.


Assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu que l'assignació siga vàlida globalment o que siga vàlida només al document actual al quadre de llista Guarda a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment de la llista Esdeveniments.

 4. Feu clic a Macros i seleccioneu la macro que s'assignarà a l'esdeveniment seleccionat.

 5. Feu clic a D'acord per assignar la macro.

 6. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

Supressió de l'assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu suprimir una assignació global o una assignació que només és vàlida al document actual seleccionant l'opció al quadre de llista Guarda a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment que conté l'assignació que cal suprimir de la llista Esdeveniment.

 4. Feu clic a Suprimeix.

 5. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

Ens cal la vostra ajuda!