Macros dirigides pels esdeveniments

En esta secció es descriu com assignar programes del Basic a esdeveniments de programa.

Podeu executar automàticament una macro quan un esdeveniment de programari especificat es produeix assignant la macro desitjada a l'esdeveniment. A la taula següent s'ofereix una visió general dels esdeveniments de programa i en quin punt s'executa una macro assignada.

Esdeveniment

Una macro assignada s'executa...

Inici del programa

... després que l'aplicació LibreOffice s'haja iniciat.

Program End

...abans que es finalitzi una aplicació LibreOffice.

Crea el document

...després que s'haja creat un document nou amb Fitxer ▸ Nou o amb la icona Nou.

Obri el document

...després que un document s'òbriga amb Fitxer ▸ Obri o amb la icona Obri.

Anomena i guarda el document

...abans que un document es guarde amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i guarda, o amb Fitxer ▸ Guarda o la icona Guarda, si encara no s'ha especificat un nom de document).

El document s'ha anomenat i guardat

... després que un document s'haja guardat amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i guarda, o amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, si encara no s'ha especificat un nom de document).

Guarda el document

...abans que un document es guarde amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, sempre que ja s'haja especificat un nom de document.

El document s'ha guardat

...després que un document s'haja guardat amb Fitxer ▸ Guarda o amb la icona Guarda, sempre que ja s'haja especificat un nom de document.

S'està tancant el document

...abans de tancar un document.

El document s'ha tancat

...després de tancar un document. Tingueu en compte que l'esdeveniment "Guarda el document" també es pot produir quan el document es guarda abans de tancar.

Activa el document

...després que un document es porti al primer pla.

Desactiva el document

...després que un altre document es porti al primer pla.

Imprimeix el document

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comence el procés d'impressió real.

Error d'execució del JavaScript

...quan es produeix un error d'execució del JavaScript.

Imprimeix la combinació de correu

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comence el procés d'impressió real. Este esdeveniment es produeix per a cada còpia impresa.

Canvi del recompte de pàgines

...quan canvia el recompte de pàgines.

Missatge rebut

...si s'ha rebut un missatge.


Assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu que l'assignació siga vàlida globalment o que siga vàlida només al document actual al quadre de llista Guarda a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment de la llista Esdeveniments.

 4. Feu clic a Macros i seleccioneu la macro que s'assignarà a l'esdeveniment seleccionat.

 5. Feu clic a D'acord per assignar la macro.

 6. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

Supressió de l'assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu suprimir una assignació global o una assignació que només és vàlida al document actual seleccionant l'opció al quadre de llista Guarda a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment que conté l'assignació que cal suprimir de la llista Esdeveniment.

 4. Feu clic a Suprimeix.

 5. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!