Biblioteques, mòduls i diàlegs

A continuació es descriu l'ús bàsic de biblioteques, de mòduls i de diàlegs al LibreOffice Basic.

El LibreOffice Basic proporciona eines que vos ajuden a estructurar els vostres projectes. Admet diferents "unitats" que vos permeten agrupar SUBS i FUNCTIONS individuals en un projecte del Basic.

Biblioteques

Les biblioteques serveixen com a eina per organitzar mòduls, i poden adjuntar-se a un document o a una plantilla. Quan el document o la plantilla es guarden, tots els mòduls continguts a la biblioteca també es guarden automàticament.

Una biblioteca pot contindre un màxim de 16.000 mòduls.

Mòduls

Un mòdul conté SUBS i FUNCTIONS, i declaracions de variables. La longitud del programa que es pot guardar en un mòdul es limita a 64 kB. Si necessiteu més espai, podeu dividir un projecte del LibreOffice Basic en diferents mòduls i, a continuació, guardar-los en una única biblioteca.

Mòduls de diàleg

Els mòduls de diàleg contenen definicions de diàleg, que inclouen les propietats del quadre de diàleg, les propietats de cada element de diàleg i els esdeveniments assignats. Com que un mòdul de diàleg només pot contindre un diàleg, sovint s'hi fa referència com a "diàlegs".

Ens cal la vostra ajuda!