Biblioteques, mòduls i diàlegs

A continuació es descriu l'ús bàsic de biblioteques, de mòduls i de diàlegs al LibreOffice Basic.

El LibreOffice Basic proporciona eines que vos ajuden a estructurar els vostres projectes. Admet diferents "unitats" que vos permeten agrupar SUBS i FUNCTIONS individuals en un projecte del Basic.

Biblioteques

Les biblioteques serveixen com a eina per organitzar mòduls, i poden adjuntar-se a un document o a una plantilla. Quan el document o la plantilla es guarden, tots els mòduls continguts a la biblioteca també es guarden automàticament.

Una biblioteca pot contindre un màxim de 16.000 mòduls.

Mòduls

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Mòduls de diàleg

Els mòduls de diàleg contenen definicions de diàleg, que inclouen les propietats del quadre de diàleg, les propietats de cada element de diàleg i els esdeveniments assignats. Com que un mòdul de diàleg només pot contindre un diàleg, sovint s'hi fa referència com a "diàlegs".

Ens cal la vostra ajuda!