Sintaxi

En esta secció es descriuen els elements de sintaxi bàsics del LibreOffice Basic. Per obtindre una descripció detallada, consulteu la Guia del LibreOffice Basic que està disponible de forma independent.

Ús de variables

Tot seguit es descriu l'ús bàsic de variables al LibreOffice Basic.

Ús del catàleg d'objectes

El catàleg d'objectes proporciona una visió general de tots els mòduls i diàlegs que heu creat al LibreOffice.

Ús dels procediments, les funcions i les propietats

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Biblioteques, mòduls i diàlegs

A continuació es descriu l'ús bàsic de biblioteques, de mòduls i de diàlegs al LibreOffice Basic.

Ens cal la vostra ajuda!