Sintaxi

En esta secci贸 es descriuen els elements de sintaxi b脿sics del LibreOffice Basic. Per obtindre una descripci贸 detallada, consulteu la Guia del LibreOffice Basic que est脿 disponible de forma independent.

脷s de variables

Tot seguit es descriu l'煤s b脿sic de variables al LibreOffice Basic.

脷s del cat脿leg d'objectes

El cat脿leg d'objectes proporciona una visi贸 general de tots els m貌duls i di脿legs que heu creat al LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

A continuaci贸 es descriu l'煤s b脿sic dels procediments, les funcions i les propietats del LibreOffice BASIC.

Biblioteques, m貌duls i di脿legs

A continuaci贸 es descriu l'煤s b脿sic de biblioteques, de m貌duls i de di脿legs al LibreOffice Basic.

Ens cal la vostra ajuda!