Bàsics

En esta secció es proporcionen els fonaments per treballar amb el LibreOffice Basic.

El codi del LibreOffice Basic es basa en subrutines i funcions que s'especifiquen entre les seccions sub...end sub i function...end function. Cada Sub o Funció pot cridar altres Subs i Funcions. Si aneu amb compte d'escriure codi genèric per a una Sub o Funció, probablement podreu reutilitzar-lo en altres programes. Consulteu també Procediments i funcions.

Icona de nota

S'apliquen certes restriccions per als noms de les variables, subs i funcions públiques. No podeu utilitzar el mateix nom que un mòdul de la mateixa biblioteca.


Què és una Sub?

Sub és la forma abreujada de subrutina, que s'utilitza per gestionar una tasca determinada dins d'un programa. Les subs s'utilitzen per dividir tasques en procediments individuals. La divisió d'un programa en procediments i subprocediments millora la llegibilitat i redueix la possibilitat d'error. Una sub possiblement pren alguns arguments com a paràmetres però no torna cap valor a la sub o funció de crida, per exemple:

DoSomethingWithTheValues(MyFirstValue,MySecondValue)

Què és una Funció?

Una funció és essencialment una sub, que torna un valor. Podeu utilitzar una funció a la dreta de la declaració de variable o en altres llocs on normalment utilitzeu valors, per exemple:

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Variables globals i locals

Les variables globals són vàlides per a totes les subs i funcions que conté un mòdul. Es declaren al principi del mòdul abans que s'inicie la primera sub o funció.

Les variables que declareu dins d'una sub o funció només són vàlides dins d'esta sub o funció. Estes variables anul·len les variables globals amb el mateix nom i les variables locals amb el mateix nom que provenen de subs o funcions superordinades.

Estructura

Després de separar el programa en procediments i funcions (Subs i Funcions), podeu guardar estos procediments i funcions com a fitxers per reutilitzar-los en altres projectes. El LibreOffice Basic admet Mòduls i biblioteques. Les subs i les funcions sempre s'inclouen en mòduls. Podeu definir que els mòduls siguen globals, o bé que formin part d'un document. Es poden combinar diferents mòduls en una biblioteca.

Podeu copiar o moure subs, funcions, mòduls i biblioteques d'un fitxer a un altre mitjançant el diàleg Macros.

Ens cal la vostra ajuda!