Programació amb el LibreOffice Basic

Ací trobareu informació general sobre com treballar amb macros i amb el LibreOffice Basic.

Bàsics

En esta secció es proporcionen els fonaments per treballar amb el LibreOffice Basic.

Sintaxi

En esta secció es descriuen els elements de sintaxi bàsics del LibreOffice Basic. Per obtindre una descripció detallada, consulteu la Guia del LibreOffice Basic que està disponible de forma independent.

Entorn integrat de desenvolupament (EID)

En esta secció es descriu l'Entorn integrat de desenvolupament del LibreOffice Basic.

Documenta les macros generades per esdeveniments

Aquesta secció descriu com assignar scripts a esdeveniments d'aplicació, de document o de formulari.

Ens cal la vostra ajuda!