Programació amb scripts en Python

Una macro Python és una funció dins d'un fitxer .py identificat com un mòdul. A diferència del LibreOffice Basic i la seua dotzena d'objectes unO funcions o serveis macros Python utilitzen un sol objecte XSCRIPTCONTEXT UNO compartit amb JavaScript i BeanShell. Els mòduls gexportedScripts globals llista explícitament macros seleccionables des d'un mòdul. Els mòduls Python mantenen una lògica de codi autònoma i són independents entre ells.

Variable global XSCRIPTCONTEXT

Genuine Basic UNO facilities can be inferred from XSCRIPTCONTEXT global variable. Refer to LibreOffice API for a complete description of XSCRIPTCONTEXT. XSCRIPTCONTEXT methods summarize as:

Mètodes

Descripció

Al Basic es correspon amb

getDocument()

La referència del document en el que pot operar l'script.

ThisComponent

getDesktop()

La referència de l'escriptori en el que pot operar l'script.

StarDesktop

getComponentContext()

The component context which the script can use to create other uno components.

GetDefaultContext


GA HelloWorld i Capitalise instal·lació scripts compartits il·lustren macros relacionades amb l'UNO fent ús de la variable global XSCRIPTCONTEXT.

tip

Python standard output file is not available when running Python macros from Tools - Macros - Run Macro menu. Refer to Input/Output to Screen for more information.


Importació de mòduls

warning

GA XSCRIPTCONTEXT no es proporciona als mòduls importats.


LibreOffice Basic libraries contain classes, routines and variables, Python modules contain classes, functions and variables. Common pieces of reusable Python or UNO features must be stored in My macros within (User Profile)/Scripts/python/pythonpath. Python libraries help organize modules in order to prevent module name collisions. Import uno.py inside shared modules.

Genuine BASIC UNO facilities can be inferred using uno.py module. Use Python interactive shell to get a complete module description using dir() and help() Python commands.

Funcions

Descripció

Al Basic es correspon amb

absolutize()

Retorna un URL de fitxer absolut dels URL indicats.

createUnoStruct()

Creates a UNO struct or exception given by typeName.

CreateUNOStruct()

fileUrlToSystemPath()

Retorna un camí del sistema.

ConvertFromURL()

getClass()

Returns the class of a concrete UNO exception, struct, or interface.

getComponentContext()

Returns the UNO component context used to initialize the Python runtime.

GetDefaultContext()

Enum()

getConstantByName()

Looks up the value of an IDL constant by giving its explicit name.

Vegeu els grups constants d'API

isInterface()

Retorna Cert, si l'objecte és una classe d'una interfície UNO.

systemPathToFileUrl()

Retorna un URL de fitxer per al camí de sistema indicat.

ConvertToURL()


LibreLogo, NamedRanges, SetCellColor and TableSample preinstalled scripts use uno.py module.

Més exemples Python-Basic

UNO en Python

Funcionalitats bàsiques de l'UNO

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

obj = smgr.createInstanceWithContext( .. , ctx)

CreateUnoService()

See Opening a Dialog

CreateUnoDialog()

See Creating a Listener

CreateUnoListener()

Vegeu els tipus de dades UNO

CreateUnoValue()

CreateObject()

EqualUnoObjects()

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

GetProcessServiceManager()

def hasUnoInterfaces(obj, *interfaces):

return set(interfaces).issubset(t.typeName for t in obj.Types)

HasUnoInterfaces()

IsUnoStruct()

ctx = uno.getComponentContext()

smgr = ctx.getServiceManager()

DESK = 'com.sun.star.frame.Desktop'

desktop = smgr.createInstanceWithContext(DESK , ctx)

StarDesktop

desktop = smgr.createInstanceWithContext(DESK , ctx)

doc = desktop.CurrentComponent

ThisComponent


Importing an embedded Module

Similarly to LibreOffice Basic that supports browsing and dynamic loading of libraries, Python libraries can be explored and imported on demand. For more information on library containers, visit LibreOffice Application Programming Interface (API) or download LibreOffice Software Development Kit (SDK).

Importing a Python document embedded module is illustrated below, exception handling is not detailed:


      import uno, sys, zipimport
      
      def load_library(library_name: str, module_name=None):
        """ càrrega de la biblioteca i importació del mòdul
        
        Adaptat de «Bibliothèque de fonctions» d'Hubert Lambert
        a https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?p=286213"""
        doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument() # document actual
        url = uno.fileUrlToSystemPath( \
          '{}/{}'.format(doc.URL, 'Scripts/python'+library_name)) # ConvertToURL()
        if not url in sys.path: # addició del camí, si cal
          sys.path.insert(0, url) # doclib takes precedence
        if module_name: # importació, si s'ha sol·licitat
          return zipimport.zipimporter(url).load_module(module_name)
      
      def import_embedded_python():
        ui = load_library("my_gui",'screen_io') # add <lib> path + import <module>
        ui.MsgBox(sys.modules.keys())
      
      g_exportedScripts = (import_embedded_python,) # Public macros
    

Ens cal la vostra ajuda!