Ajuda dels scripts de Python en el LibreOffice

El LibreOffice proporciona una interfície de programació d'aplicacions (API per les seues sigles en anglés) que permet controlar les components del LibreOffice amb diversos llenguatges de programació mitjançant l'ús del paquet de desenvolupament de programari (SDK per les seues sigles en anglés) del LibreOffice. Per a més informació sobre l'API del LibreOffice i el paquet de desenvolupament de programari, visiteu api.libreoffice.org

Aquesta secció explica les funcions més comuns de l'script Python per al LibreOffice. Per a obtindre més informació, visiteu Disseny i desenvolupament d'aplicacions amb Python en el wiki.

Treball amb scripts Python al LibreOffice

Podeu executar scripts escrits en Python si trieu Eines ▸ Macros ▸ Executa una macro. Aquests scripts es poden editar amb el vostre editor de textos preferit. Els scripts Python existeixen a diversos llocs que a continuació es desglosen. Per a saber com executar la consola interactiva de Python des del LibreOffice, podeu consultar els exemples de programació de macros.

Assignació de scripts al LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Organització i ubicació dels scripts en Python

Running Python Interactive Console

Programació amb scripts en Python

Exemples de programació en Python

Ajuda sobre l'ajuda

L'ajuda fa referència a la configuració per defecte del programa en un sistema configurat amb els paràmetres per defecte. Les descripcions dels colors, les accions del ratolí o altres elements configurables poden ser diferents al vostre programa i sistema.

Ens cal la vostra ajuda!