Els diàlegs

Obertura d'un diàleg amb el Basic

A la finestra del LibreOffice BASIC del diàleg que heu creat, feu clic a la pestanya que mostra el nom del mòdul al qual està assignat el diàleg per eixir de l'editor de diàlegs. La pestanya del nom es troba a la part inferior de la finestra.

Introduïu el codi següent per obtindre una subrutina anomenada Dialog1Show. En este exemple, el nom del quadre de diàleg que heu creat és "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Sense utilitzar "LoadDialog", podeu visualitzar el codi de la manera següent:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Quan executeu este codi, s'obrirà el quadre de diàleg "Dialog1". Per tancar el diàleg, feu clic al botó de tancament (x) de la barra de títol.

Ens cal la vostra ajuda!