Umetanje i uredivanje Fusnote ili BiljeĆĄke

Fusnote referencira viĆĄe informacija o temi na dnu stranice i biljeĆŸi referentne informacije na kraju dokumenta. $ [officename] automatski nabrojava fusnote i biljeĆĄke.

Za umetanje fusnota ili krajnja biljeĆĄka:

  1. Pritisnite u dokumentu gdje ĆŸelite smjestiti sidro biljeĆĄku.

  2. Izaberite Insert - Fusnota / EndNote.

  3. U numeriranje prostor, odaberite format koji ĆŸelite koristiti. Ako odaberete znakova, kliknite dugme Browse ( ...) te odaberite znak koji ĆŸelite koristiti za fusnotu.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. Click Zatvori.

  6. Ukucajte biljeĆĄku.

Icon

Takoder moĆŸete umetnuti fusnote klikom Umetni Fusnota Direktno ikona na Umetni alatnoj traci.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

Uredivanje Fusnote ili BiljeĆĄke

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Please support us!