Umetanje i uredivanje Fusnote ili BiljeĆĄke

Fusnote referencira viĆĄe informacija o temi na dnu stranice i biljeĆŸi referentne informacije na kraju dokumenta. $ [officename] automatski nabrojava fusnote i biljeĆĄke.

Za umetanje fusnota ili krajnja biljeĆĄka:

  1. Pritisnite u dokumentu gdje ĆŸelite smjestiti sidro biljeĆĄku.

  2. Izaberite Insert - Fusnota / EndNote.

  3. U numeriranje prostor, odaberite format koji ĆŸelite koristiti. Ako odaberete znakova, kliknite dugme Browse ( ...) te odaberite znak koji ĆŸelite koristiti za fusnotu.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. Click Zatvori.

  6. Ukucajte biljeĆĄku.

Ikona

Takoder moĆŸete umetnuti fusnote klikom Umetni Fusnota Direktno ikona na Umetni alatnoj traci.

Uredivanje Fusnote ili BiljeĆĄke

Razmak izmedu Fusnote

Footnotes/Endnotes

Please support us!