PronalaĆŸenje i zamjena u Pisacu

U tekstualnim dokumentima moĆŸete pronaci rijeci,formatiranja, stilove i joĆĄ mnogo toga. MoĆŸete se kretati od jednog rezultata do sljedeceg, ili moĆŸete istaknuti sve rezultate na jednom, a zatim primijeniti neki drugi format ili zamijeniti rijeci drugim tekstom.

Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog

Da biste pronaĆĄli tekst unutar cijelog dokumenta, otvaranje Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog, bez aktivnog odabira teksta. Ukoliko ĆŸelite pretraĆŸivati samo dio dokumenta, prvo odaberite taj dio teksta, a zatim otvorite Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

PronalaĆŸenje teksta

 1. Izaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni otvoriti Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Ili kliknite Nađi ili Nađi sve.

Kada kliknete na Nadi, pisac ce pokazati sljedeci tekst koji je jednak za VaĆĄ unos. MoĆŸete gledati i uredivati tekst, a zatim kliknite Nadi opet se unaprijed na sljedeci tekst pretrage.

Ako ste zatvorili okvir za dijalog, moĆŸete pritisnuti kombinaciju tipki (Ctrl + Shift + F) da biste pronaĆĄli sljedeci tekst bez otvaranja okvira za dijalog.

Alternativno, moĆŸete koristiti ikone u donjem desnom dokumenta za kretanje na sljedeci tekst ili na bilo koji drugi objekt u dokumentu.

Kada kliknete na Nadi sve, Pisac odabire sav tekst koji je jednak vaĆĄem unosu. Sada moĆŸete na primjer, postaviti sav pronadeni tekst na podebljano, ili primijeniti stil znakova za sve odjednom.

Zamjena teksta

Note Icon

Za razliku od traĆŸenja tekstualnih, zamijena teksta ne moĆŸe biti ogranicena na samo trenutni odabir.


 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Unesite tekst za zamjenu pronaĆĄao tekst u Zamijeni s okvir za unos teksta.

 4. Ili kliknite Zamijeni ili Zamijeni sve.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

Kada kliknete na Zamijeni sve, Writer zamjenjuje sav tekst koji odgovara vaĆĄem unosu.

PronalaĆŸenje stilova

Ćœelite pronaci sav tekst u dokumentu na koji je dodijeljena odredena stavka stila, na primjer: "Naslov 2" stil.

 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Odaberite stil za pretraĆŸivanje, a zatim kliknite Nađi ili Nađi sve.

PronalaĆŸenje formata

Ćœelite pronaci sav tekst u dokumentu na koji je dodijeljeno odredeno izravno formatiranje znakova.

Note Icon

PronalaĆŸenje formata pronalazi samo direktne atribute karaktera, ne pronalazi atribute primjenjene kao dio stila.


 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Kliknite ViĆĄe opcija da proĆĄirite okvir za dijalog.

 3. Kliknite na dugme Format.

 1. Kliknite Nađi ili Nađi sve.

ViĆĄe opcija

Pretraga po slicnosti moĆŸe pronaci tekst koji je gotovo isti kao i VaĆĄe pretraĆŸivanje teksta. MoĆŸete postaviti broj znakova kojima je dozvoljeno da se razlikuju.

Provjerite Slicnost pretraĆŸivanje opciju i, opcionalno, kliknite ... dugme za promjenu postavki. (Postavljanje sva tri broja na 1 utvrde prekid za tekst na engleskom jeziku.)

Tip Icon

When you have enabled Asian language support under - Language Settings - Languages, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Navigator

Navigator je glavni alat za pronalaĆŸenje i odabir objekata. Takoder moĆŸete koristiti za premjeĆĄtanje Navigatora i organizirati poglavlja, pod uvijetom obris pogled na dokument.

Izaberite Izmijeni - Navigator da biste otvorili prozor Navigatora.

Koristite Navigator za umetanje objekata, linkovi i reference unutar istog dokumenta ili iz drugih otvorenih dokumenata. Pogledajte Navigator vodic za viĆĄe informacija.

Kliknite na ikonu sa plavim krugom na dnu desnog dijela dokumenta za otvaranje malog prozora Navigacija.

Koristite mali Navigacija prozor da biste brzo skocili do sljedeceg objekta ili pronaĆĄli sljedeci tekst u dokumentu.

Please support us!