Pronala┼żenje i zamjena u Pisacu

U tekstualnim dokumentima mo┼żete pronaci rijeci,formatiranja, stilove i jo┼í mnogo toga. Mo┼żete se kretati od jednog rezultata do sljedeceg, ili mo┼żete istaknuti sve rezultate na jednom, a zatim primijeniti neki drugi format ili zamijeniti rijeci drugim tekstom.

Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog

Da biste prona┼íli tekst unutar cijelog dokumenta, otvaranje Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog, bez aktivnog odabira teksta. Ukoliko ┼żelite pretra┼żivati samo dio dokumenta, prvo odaberite taj dio teksta, a zatim otvorite Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

Pronala┼żenje teksta

 1. Izaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni otvoriti Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Ili kliknite Na─Ĺi ili Na─Ĺi sve.

Kada kliknete na Nadi, pisac ce pokazati sljedeci tekst koji je jednak za Va┼í unos. Mo┼żete gledati i uredivati tekst, a zatim kliknite Nadi opet se unaprijed na sljedeci tekst pretrage.

Ako ste zatvorili okvir za dijalog, mo┼żete pritisnuti kombinaciju tipki (Ctrl + Shift + F) da biste prona┼íli sljedeci tekst bez otvaranja okvira za dijalog.

Alternativno, mo┼żete koristiti ikone u donjem desnom dokumenta za kretanje na sljedeci tekst ili na bilo koji drugi objekt u dokumentu.

Kada kliknete na Nadi sve, Pisac odabire sav tekst koji je jednak va┼íem unosu. Sada mo┼żete na primjer, postaviti sav pronadeni tekst na podebljano, ili primijeniti stil znakova za sve odjednom.

Zamjena teksta

Note Icon

Za razliku od tra┼żenja tekstualnih, zamijena teksta ne mo┼że biti ogranicena na samo trenutni odabir.


 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Unesite tekst za zamjenu pronašao tekst u Zamijeni s okvir za unos teksta.

 4. Ili kliknite Zamijeni ili Zamijeni sve.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

Kada kliknete na Zamijeni sve, Writer zamjenjuje sav tekst koji odgovara vašem unosu.

Pronala┼żenje stilova

┼Żelite pronaci sav tekst u dokumentu na koji je dodijeljena odredena stavka stila, na primjer: "Naslov 2" stil.

 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Odaberite stil za pretra┼żivanje, a zatim kliknite Na─Ĺi ili Na─Ĺi sve.

Pronala┼żenje formata

┼Żelite pronaci sav tekst u dokumentu na koji je dodijeljeno odredeno izravno formatiranje znakova.

Note Icon

Pronala┼żenje formata pronalazi samo direktne atribute karaktera, ne pronalazi atribute primjenjene kao dio stila.


 1. Odaberite Uredi - Pronadi & Zamijeni da biste otvorili Pronadi i Zamijeni okvir za dijalog.

 2. Kliknite Više opcija da proširite okvir za dijalog.

 3. Kliknite na dugme Format.

 1. Kliknite Na─Ĺi ili Na─Ĺi sve.

Više opcija

Pretraga po slicnosti mo┼że pronaci tekst koji je gotovo isti kao i Va┼íe pretra┼żivanje teksta. Mo┼żete postaviti broj znakova kojima je dozvoljeno da se razlikuju.

Provjerite Slicnost pretra┼żivanje opciju i, opcionalno, kliknite ... dugme za promjenu postavki. (Postavljanje sva tri broja na 1 utvrde prekid za tekst na engleskom jeziku.)

Tip Icon

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Navigator

Navigator je glavni alat za pronala┼żenje i odabir objekata. Takoder mo┼żete koristiti za premje┼ítanje Navigatora i organizirati poglavlja, pod uvijetom obris pogled na dokument.

Izaberite Izmijeni - Navigator da biste otvorili prozor Navigatora.

Koristite Navigator za umetanje objekata, linkovi i reference unutar istog dokumenta ili iz drugih otvorenih dokumenata. Pogledajte Navigator vodic za više informacija.

Kliknite na ikonu sa plavim krugom na dnu desnog dijela dokumenta za otvaranje malog prozora Navigacija.

Koristite mali Navigacija prozor da biste brzo skocili do sljedeceg objekta ili pronašli sljedeci tekst u dokumentu.

Please support us!