Upiti Korisnickih Podataka u Poljima ili Uslovima

Mo┼żete pristupiti i usporediti neke korisnicke podatke od uvjeta ili podrucja. Na primjer, mo┼żete usporediti korisnicke podatake sa sljedecim operatorima:

Operator

Znacenje

== ili EQ

jednako

!= ili NEQ

nije jednako


Ako ┼żelite, mo┼żete koristiti uredaj za skrivanje odredenog teksta u dokumentu od specificnog korisnika.

  1. Odaberite tekst u dokumentu koji ┼żelite sakriti.

  2. Choose Izmijeni - Kopiraj.

  3. U Sakrij prostor, odaberite Sakrij uski okvir.

  4. U Sa Stanje kutija, tip user_lastname == "Doe", gdje je "Doe" je prezime korisnika kojem ┼żelite sakrti tekstualni obrazac.

  5. Kliknite Ubaci, a zatim snimite dokument.

Note Icon

Naziv skrivenog dijela jo┼í uvijek se mo┼że vidjeti u Navigatoru.


U sljedecoj tablici je popis varijabli korisnika kojim mo┼żete pristupiti pri definiranju uslova ili polja:

Varijable korisnika

Znacenje

korisnicko_ime

Ime

korisnicko_prezime

Prezime

korisnicki_inicijali

Inicijali

korisnicka_firma

Kompanija

korisnicka_ulica

Ulica

korisnicka_zemlja

Dr┼żava

korisnicki_zipkod

Postanski broj

korisnicki_grad

Grad

korisnicki_naslov

Naslov

korisnicka_pozicija

Polo┼żaj

korisnicki_tel_na poslu

Poslovni broj telefona

korisnicki_tel_kucni

Kucni broj telefona

korisnicki_fax

Broj faksa

korisnicki_email

Email address

korisnicka_dr┼żava

Kanton


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/conditional_text.xhp#conditional_text not found).

Lista operatora

Please support us!