PremjeĆĄtanje i Kopiranje teksta u dokumentima

  1. Odaberite tekst koji ĆŸelite premjestiti ili kopirati.

  2. Uradite jedno od sljedecih

    To move the selected text, drag the text to a different location in the document and release. While you drag, the mouse pointer changes to include a gray box.
    Mouse cursor moving data

    Da biste kopirali odabrani tekst, pritisnite i drĆŸite dok vucete. Pokazivac miĆĄa se mijenja da bi ukljucio znak plus (+).
    Kursor miĆĄa kopira podatke

Please support us!