Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

To access this command...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Fusnote

Sakupi na kraj teksta

Dodaje fusnotu na kraj sekcije. Ako sekcija ima vise od jedn stranice, fusnota je dodata na dnu stranice gdje se sidro fusnote pojavljuje.

Restart numbering

Restartuje numerisanje fusnote na broju koji ste naveli.

Počni na

Unesite broj koji zelite pridruziti fusnoti.

Custom format

Odredjuje prilagodjeni nacinnumerisanja fusnote. Ovo je moguce jedino za Restart numbering tick box is selected.

Prije

Unesite tekst koji zelite prikazati ispred broja fusnote.

Spin button own format

Select the numbering scheme for the footnotes.

Poslije

Unesite tekst koji zelite prikazati poslije broja fusnote.

Endnotes

Sakupi na kraj sekcije

Dodaje napomene na kraj poglavlja.

Restart numbering

Restartuje numerisanje napomene na broju koji odredite.

Počni na

Unesite broj koji zelite pridruziti napomeni.

Custom format

Određuje prilagođeni oblik brojeva za bilješke. Ova označite okvir je dostupan samo ako Restart numbering je oznaceno.

Prije

Unesite tekst koji zelite prikazati prije broja u napomeni.

Spin button own format

Select the numbering scheme for the endnotes.

Poslije

Unesite tekst koji zelite prikazati poslije napomena broja.

Please support us!