Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

To access this command...

Choose Insert - Field - More Fields - Document tab


Note Icon

Za HTML izvoz i ubacivanje datuma i polja za vrijeme, specialni LibreOffice formati se koriste.


Vrsta

Ispisuje dostupne vrste polja. Da bi dodali polje u vaÅ” dokument, pritisnite na vrstu polja, pritisnite na polje u Izaberi spisku, i onda pritisnite Ubaci. SlijedeƦa polja su dostupna:

Vrsta

Znacenje

Autor

Ubacuje ime korisnika koji je prvi spasio dokument.

Chapter

Ubacuje broj poglavlja i/ili ime poglavlja.

Datum

Ubacuje trenutni datum. Vi možete ubaciti datum kao fiksno polje - Datum (fiksno) - koje se ne mijenja, ili kao dinamiĆØno polje - Datum - koje je obnovljeno automatski. Da bi manuelno obnovili Datum polje, pritisnite F9.

Naziv datoteke

Ubacuje ime datoteke i/ili izvor direktorija trenutnog dokumenta, kao i ime datoteke bez dodataka.

Strana

Ubacuje broj stranice trenutne, proÅ”le, ili slijedeƦe stranice.

PoŔaljioc

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Statistika

Ubacuje statistiku dokumenta, kao papir i brojanje rijeĆØi, kao polje. Da bi prikazali statistiku dokumenta, izaberite Datoteka - Osobine, i onda pritisnite na Statistika tab.

Å abloni

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

Vrijeme

Ubacuje trenutno vrijeme. Vi možete ubaciti vrijeme kao fiksno polje - Vrijeme (fiksno) - koje se ne mijenja, ili kao dinamiĆØno polje - Vrijeme - koje je obnovljeno automatski. Da bi manuelno obnovili Vrijeme polje, pritisnite F9.


Note Icon

SlijedeƦa polja mogu samo biti ubaĆØena ako su odgovarajuƦa vrsta polja odabrana u Vrsta spisku.


Izaberi

Ispisuje dostupna polja za vrstu polja odabranu u Vrsta spisku. Da ubacite polje, pritisnite na polje, odaberite format u "Ubaci referencu na" spisak, i onda pritisnite Ubaci.

Tip Icon

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Polja

Funkcija

Prethodna stranica

Ubacuje broja stranice prethodne stranice u dokumentu.

SlijedeƦa stranica

Ubacuje broj stranice slijedeƦe stranice u dokumentu.

Broj stranice

Ubacuje trenutni broj stranice.


U Format, pritisnite format numeracije koji želite da koristite.

Ako želite, možete upisati Ostatak za prikazani broj stranice. Sa Ostatak vrijednosti od 1, polje Ʀe prikazati broj koji je 1 viÅ”e nego trenutni broj stranice, ali samo ako stranica sa tim brojem postoji. Na zadnjoj stranici dokumenta, ovo isto polje Ʀe biti prazno.

Offset

UpiŔite vrijednost ostatka koji želite da primijenite na polje broja stranice, npr. "+1".

Tip Icon

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


Format

Pritisnite na format koji želite da primijenite na odabrano polje, ili pritisnite na "Dodatni formati" da definiÅ”ete prilagoĆ°eni format.

Kada pritisnete na "Dodatni formati", Format Broja kutija Ʀe se otvoriti, pomoƦu koje možete definisati prilagoĆ°eni format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Ako odaberete "broj poglavlja" kao format polja reference, samo Ʀe broj zaglavlja poglavlja koji sadrži referencirani objekat biti prikazan u polju. Ako je stil paragrafa za zaglavlje poglavlja nije numerisano, polje je ostavljeno prazno.

SlijedeƦi formati broja raspona su za paragrafe formatirane sa numerisanim spiskovima:

Kategorija i broj

Format sadrži sve izmeĆ°u poĆØetka paragrafa i direktno poslije broj-raspon polja

Tekst natpisa

Format sadrži tekst slijedeƦi broj-raspon polje sve to kraja paragrafa

Broj

Format samo sadrži broj reference


Fixed content

Inserts the field as static content, that is, the field cannot be updated.

Nivo

Odaberite nivo zaglavlje poglavlja koje želite da uvrstite u odabrano polje .

Ostatak u danima/minutama

UpiŔite ostatak koji želite da primijenite na datum ili polje vrijeme.

Vrijednost

UpiÅ”ite sadržaj koji želite da dodate na korisniĆØko-definisano polje.

Please support us!