Koverta

Pravi kovertu. Na tri tab stranice, možete odrediti adresu i pošaljioca, poziciju i format za obje adrese, velièinu koverte, orijentaciju koverte.

To access this command...

Choose Insert - Envelope


Koverta

Upišite dostavnu i povratnu adresu za kovertu. Možete isto ubaciti polja adrese iz baze podataka, npr. iz baze podataka sa adresama.

Format

Odreðuje pregled i dimenziju koverte.

Štampač

Postavi opcije štampanja za kovertu.

Novi dok.

Pravi novi dokument i ubacuje kovertu.

Ubaci

Ubacuje kovertu prije trenutne stranice u dokumentu. Koverta je formatirana sa Koverta stilom stranice.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Da izbrišete kovertu iz dokumenta

  1. Pritisnite na stranicu koverte da bi postala trenutna stranica.

  2. Desnim-klikom pritisnite polje na liniji stanja koja prikazuje "Koverta".

    Pod-meni otvara prikaz nekih stilova stranice.

  3. Izaberite "Zadano" stil stranice iz pod-menija.

    Ovo briše posebno "Koverta" formatiranje stranice.

  4. Obriši okvire za pošaljioca i primaoca. Pritisnite granicu svakog okvira i pritisnite Del tipku.

Please support us!