Koverta

Pravi kovertu. Na tri tab stranice, moĆŸete odrediti adresu i poĆĄaljioca, poziciju i format za obje adrese, veliĂšinu koverte, orijentaciju koverte.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


Koverta

UpiĆĄite dostavnu i povratnu adresu za kovertu. MoĆŸete isto ubaciti polja adrese iz baze podataka, npr. iz baze podataka sa adresama.

Format

OdreĂ°uje pregled i dimenziju koverte.

Ơtampač

Postavi opcije ĆĄtampanja za kovertu.

Novi dok.

Pravi novi dokument i ubacuje kovertu.

Ubaci

Ubacuje kovertu prije trenutne stranice u dokumentu. Koverta je formatirana sa Koverta stilom stranice.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Da izbriĆĄete kovertu iz dokumenta

  1. Pritisnite na stranicu koverte da bi postala trenutna stranica.

  2. Desnim-klikom pritisnite polje na liniji stanja koja prikazuje "Koverta".

    Pod-meni otvara prikaz nekih stilova stranice.

  3. Izaberite "Zadano" stil stranice iz pod-menija.

    Ovo briĆĄe posebno "Koverta" formatiranje stranice.

  4. ObriĆĄi okvire za poĆĄaljioca i primaoca. Pritisnite granicu svakog okvira i pritisnite Del tipku.

Please support us!