Ubaci oznaku

Ubacuje oznaku na trenutnu poziciju. Onda možete koristiti Navigator da se brzo prebacite do oznaèene lokacije poslije. U HTML dokumentu, oznake su pretvorene u utvrðenja na koja se možete prebaciti iz hiperveze.

To access this command...

Odaberi Format - Wrap

Open Insert toolbar, click

Icon

Zabilješka


Da bi se prebacili na odreðenu oznaku, pritisnite F5 da bi otvorili Navigator, pritisnite plus znak (+) odmah do Zabilješka upisa, i onda dupli-klikom pritisnite na oznaku.

Zabilješke

Upišite ime oznake koju želite da napravite. Donji spisak sadrži sve oznake u trenutnom dokumentu. Da bi izbrisali oznaku, odaberite je u spisku, i onda pritisnite na Obriši.

Ne možete koristiti slijedeæe znakove u imenu oznake: / \ @ : * ? " ; , . #

Obriši

Da bi izbrisali oznaku, odaberite oznaku iz Ubaci Oznaku kutije i pritisinite na Obriši dugme. Poruka za potvrdu neæe slijediti.

Please support us!