Uredi unos bibliografije

Edits the selected bibliography entry.

To access this command...

Choose Edit - Bibliography Entry


Stavke

Short name

Prikazuje skracenicu za unos

Author, Title

Prikazuje autora I naziv vezan za unos.

Primijeni

Primjenjuje promjene koje ste napravili, a onda zatvara Uredivanje Bibliografija Entry okvir za dijalog.

Zatvori

Zatvara dijaloski okvir

Novo

Otvara Definirajte Bibliografija Entry okvir za dijalog, s kojom možete stvoriti nove ulaz.

Izmijeni

Otvara Definirajte Bibliografija Entry okvir za dijalog, s kojim možete izmijeniti trenutni ulaz.

Please support us!