Traka za klizno sortiranje

In Slide Sorter view, the Slide Sorter bar can be used.

Izbor

Odobrva vam da odaberete objekte uz trenutnog dokumneta .

Icon

Izbor

Automatska reprodukcija slika

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Prezentacija

Please support us!