Postavke za Testiranje Korisničkog Računa

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(Prozor sa listom rezultata)

In the top list box you will see the results of the test session.

Greške

U prozoru sa listom Greške možete pročitati objašnjenje bilo koje greške pronađene tokom testiranja postavki.

Zaustavi

Kliknite Zaustavi tipku da zaustavite testiranje svojeručno.

Please support us!