Provjerljivi izvori

Određuje makro sigurnost postavke za povjerljive certifikate i povjerljive lokacije datoteka.

Povjerljivi certifikati

Izlistava povjerljive certifikate.

Pogled

Otvara Pogled Certifikati dijaloški prozor za izabrani certifikat.

Ukloni

Uklanja izabrane certifikate iz liste povjerljivih certifikata.

Povjerljive lokacije datoteka

Povjerljive lokacije datoteka se koriste samo ako je sigurnosni nivo postavljen na "jako visoko". Sa ovom postavkom, makroi dokumenata su izvršeni samo ako su otvoreni iz jedne od slijedećih lokacija.

Dodaj

Otvara selekciju mapa dijaloški prozor. Izaberite mapu iz koje je svim makroima dozvoljeno da budu izvršeni.

Ukloni

Uklanja izabrane mape iz liste povjerljivih lokacija.

Please support us!