Java Početni Parametri

Možete koristiti ovaj dijaloški prozor da unesete opcionalne početne parametre za Java runtime environment (JRE). Postavke koje odredite u ovom dijaloškom prozoru vrijede za bilo koji JRE koji pokrenete.

To access this command...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Java Početni Parametri

Unesite početni parametar za JRE kao što bi to uradili na komandnoj liniji. Kliknite Doznaci da bi dodali parametar na listu raspoloživih početnih parametara.

Note Icon

Nemojte koristiti prekidne karaktere ili navodnike u imenima staza.


Na primjer, da bi ukazali karakteristiku sistema "myprop" mapi, unesite slijedeće parametre:

#NAME?

Da bi omogućili traženje grešaka u JRE, unesite slijedeće parametre:

#NAME?

#NAME?

Note Icon

Ove promjene imaju cinka kada ponovo pokrenete LibreOffice.


Pridruženi početni parametri

Izlistava pridružene JRE početne parametre. Da bi uklonili početni parametar, izaberite parametar i onda kliknite Ukloni.

Add

Dodajte aktualni JRE početni parametar na listu.

Edit

Opens a dialog where the selected JRE start parameter can be edited.

Ukloni

Briše izabrani JRE početni parametar.

Please support us!