Complex Text Layout

Definira opcije za dokumente sa složenim dizajnom teksta (CTL).

To access this command...

Choose - Language Settings - Languages - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

Languages Using Complex Text Layout

Provjera redoslijeda

U jezicima kao Thai, pravila određuju da određeni karakteri nisu dozvoljeni pored drugih karaktera. Ako je Provjera Slijeda Ulaza (Sequence Input Checking - SIC) omogućena, LibreOffice neće dozvoliti karakter jedan do drugog ako je to zabranjeno po pravilu.

Koristi provjeru redoslijeda

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

Ograničeno

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

Kontrola kursora

Izaberite tip pokretanja tekstualnog kursora i označavanja teksta za mijeŔani tekst (desno-na-lijevo mijeŔano sa smjerom lijevo-na-desno).

Logičke

Pressing the Right Arrow key moves the text cursor toward the end of the current text. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor toward the beginning of the current text.

Vizuelni

Pressing the Right Arrow key moves the text cursor in the right-hand direction. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor in the left-hand direction.

Generalne opcije

Brojevi (samo u tekstu)

Bira vrstu brojeva koji se koriste unutar teksta, teksta u objektima, poljima i kontrolama, u svim LibreOffice modulima. Samo sadržaji ćelija u LibreOffice Calc se ne mijenjaju.

Ova postavka nije sačuvana u dokumentu, nego u LibreOffice konfiguraciji/postavkama.

Please support us!