Koristeći Microsoft Office i LibreOffice

LibreOffice can open and save documents in the Microsoft Office file formats, including Microsoft Office Open XML formats.

Otvaranje Microsoft Office Datoteke

  1. Odaberite Datoteka - Otvori. Odaberite Microsoft Office datoteku u $ [officename] otvorite okvir datoteke za dijalog.

Microsoft Office datoteka...

...biće otvoren LibreOffice modul

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Pisac

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Utisnuti


Spasavanje kao Microsoft Office Datoteka

  1. Choose Izmijeni - Kopiraj.

  2. U Vrsta datoteke kutiji, odaberite Microsoft Office format datoteke.

Spasavanje Dokumenta Proizvoljno u Microsoft Office Formatu

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. U Standardni format datoteke površina, prvo odaberite tip dokumenta, onda odaberite tip datoteke za spašavanje.

Od sada, ako sačuvate dokument, Vrsta datoteke će biti postavljen po vašem izboru. Naravno, još uvijek možete odabrati drugi tip datoteke u kutiji dijaloga za spašavanje datoteke.

Pretvaranje Mnogih Microsoft Office Datoteka u OpenDocument Format

Pretvaranje Dokumenta Čarobnjak će kopirati i pretvoriti sve Microsoft Office datoteke u folder u LibreOffice dokumentima u OpenDocument formatu datoteke. Možete odrediti folder koji treba citati, i folder gdje pretvorena datoteka treba biti spašena.

  1. Odaberi Datoteka - Wizards - Konvertor dokumenata da bi pokrenuli čarobnjaka.

Makroi u Microsoft Office i LibreOffice

S nekoliko izuzetaka, Microsoft Office i LibreOffice ne mogu pokrenuti isti kod makronaredbi. Microsoft Office koristi VBA (Visual Basic za Aplikacije) kod, i LibreOffice koristi Basic kod baziran na LibreOffice API (Application Program Interface) okruženje. Iako je programski jezik isti, objekti i metode su različite.

note

The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


Ako koristite makroe u jednoj od aplikacija i želite koristiti iste funkcionalnosti u drugim aplikacijama, morate urediti makronaredbe. LibreOffice može učitati makronaredbe koje su sadržane unutar paketa datoteka Microsoft Office-a i onda možete pregledati i urediti makro kod u LibreOffice Basic IDE urednik.

Možete odabrati da sačuvate ili obrišete VBA makronaredbe

Otvorite dokument programa Microsoft Office koji sadrži VBA makro kod. Mijenja samo normalne sadržaje (tekst, stanice, grafike), i ne uređuju makronaredbe. Spremite dokument kao Microsoft Office tip datoteke. Otvorite datoteku u Microsoft Office-u, i VBA makronaredbe će se izvoditi kao i prije.

Vi možete izbrisati VBA makronaredbe iz programa Microsoft Office datoteka na učitavanje ili na spas.

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

Please support us!