Changing the Association of Microsoft Office Document Types

Za promjenu asocijacija za Microsoft Office nastavak imena datoteke za otvaranje datoteke ili u LibreOffice ili u programu Microsoft Office, ili koristeći Microsoft Windows:

  1. U programu Windows Explorer, desnom tipkom miša kliknite tip datoteke koji želite dodijeliti drugoj aplikaciji.

  2. In the context menu, choose Open with - Choose another app.

  3. Na popisu programa odaberite program koji bi trebao otvoriti trenutni tip datoteke. Pobrinite se da je "Uvijek koristi ovaj program" odabrano.

    Ako ti koraci ne vrijede za vaše izdanje Microsoft Windows-a, tražite Microsoft Windows Pomoć za instrukcije kako promijeniti asocijacije datoteka.

Please support us!