Općenito

Općenito

Kada stvorite tablicu baze podataka kao administrator, možete koristiti ovu karticu da biste odredili korisnik pristupa, te za uređivanje podataka ili tablica strukture.

Opis

Please support us!