HTML Export - Page 2

Precizira koje će informacije biti prikazane na naslovnoj stranici publikacije.

Ovu stranicu možete preskočiti ako ne obilježite Kreiraj naslovnu stranu opciju, ili ako izaberete Automatic ili WebCast, u prethodnim stranicama Čarobnjaka.

To access this command...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Informacije za naslovnu stranu

Autor

Specificira ime autora publikacije.

Email address

Specifies the email address.

Vaša stranica

Specificira vašu stranicu. Hiperlink će biti unesen u publikaciju.

Dodatne informacije

Specificira dodatni tekst koji će se pojaviti na naslovnoj strani.

Please support us!