HTML Export - Page 2

Precizira tip grafike i željenu rezoluciju ekrana

To access this command...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.


Save images as

Određuje format slike. Također možete definisati vrijednost kompresije (stiskanja) za izvoz.

PNG - Portable Network Graphics format

Datoteke su izvezene kao PNG datoteke. PNG datoteke su kompresovane bez gubitka podataka, mogu sadržavati više od 256 boja.

GIF - Graphics Interchange Format

Datoteke su izvezene kao GIF datoteke. GIF datoteke se kompresuju bez gubitka podataka, i imaju maksimum 256 boja.

JPG -Kompresovani format datoteke

Datoteke su izvezene kao JPEG datoteke. JPEG datoteke su kompresovane, sa podesivom kompresijom i mogu sadržavati više od 256 boja.

Kvalitet

Precizira faktor kompresije JPEG grafike. 100% vrijednost nudi najbolju kvalitetu za veliki raspon podataka. 25% faktor naznačava male datoteke sa slabijom kvalitetom slike.

Rezolucija monitora

Definira rezoluciju ekrana. U zavisnosti od izabrane rezolucije, slika će biti prikazana u smanjenoj veličini. Možete odrediti smanjenje do 80% od originalne veličine.

Niska rezolucija (640x480 piksela)

Izaberite nisku rezoluciju da bi zadržali malu veličinu datoteke, čak i za prezentacije sa mnogo slajdova.

Srednja rezolucija (800x600 piksela)

Izaberite srednju rezoluciju za srednju veličinu prezentacije.

Visoka rezolucija (1024x768 piksela)

Izaberite visoku rezoluciju za prikaz slajdova visoke kvalitete.

Izvezi

Izvezi zvukove kada se slajd pomiče

Precizira da zvučne datoteke koje su definisane kao efekti za izmjene slajda budu izvezene.

Please support us!