HTML Export - Page 2

Na prvoj stranici možete izabrati postojeći dizajn ili kreirati novi.

Postavke koje izaberete za eksport će automatski biti sačuvane kao dizajn za druge eksporte. Možete unijeti ime dizajna nakon što kliknete Napravi.

To access this command...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Dodijeli dizajn

U ovoj površini, možete izabrati da kreirate novi dizajn ili brišete postojeći.

Ako obrišete dizajn, obrisat ćete samo informacije o dizajnu u Čarobnjaku. Eksportovana datoteka se ovom radnjom neće izbrisati.

Novi dizajn

Kreira novi dizajn u narednim stranicama Čarobnjaka.

Postojeći Dizajn

Učitava postojeći dizajn iz liste dizajna za korištenje kao početnu tačku za korake koji slijede na narednim stranicama Čarobnjaka.

Lista dizajna

Prikazuje sve postojeće dizajne.

Brisanje Izabranog Dizajna

Briše izabrani dizajn iz liste sa dizajnima.

Please support us!